ເຈົ້າມີຫ້ອງການຢູ່ຕ່າງປະເທດບໍ?

- 2022-06-17-

ບໍ່, ພວກເຮົາເປັນໂຮງງານຜະລິດຢູ່ໃນປະເທດຈີນ ແລະພວກເຮົາບໍ່ມີຫ້ອງການຢູ່ຕ່າງປະເທດ.