ເຈົ້າມີໃບຢັ້ງຢືນຫຍັງແດ່?

- 2022-06-17-

ພວກເຮົາມີ BRC, HACCP, SGS ແລະ ISO. ແລະພວກເຮົາມີໃບຮັບຮອງທີ່ນຳມາໃຊ້ຄືນໄດ້ ແລະສາມາດຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ສຳລັບສິ່ງແວດລອ້ມ Kraft Stand Up Pouches With Window ເຊັ່ນກັນ.