ກິດ​ຈະ​ກໍາ​ການ​ປະ​ຢັດ​ພະ​ລັງ​ງານ​ແລະ​ການ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ໃນ Rijing​

- 2022-02-24-

Rijing ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ທຸກ​ຄົນ​ເຮັດ​ທຸກ​ຢ່າງ​ທີ່​ເຮົາ​ສາມາດ​ເຮັດ​ໄດ້​ເພື່ອ​ປະຢັດ​ພະລັງງານ, ຫຼຸດຜ່ອນ​ການ​ສູນ​ເສຍ​ການ​ຜະລິດ ​ແລະ ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ. ການປະຫຍັດພະລັງງານແລະການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ເລີ່ມຕົ້ນຈາກຂ້ອຍ, ເລີ່ມຕົ້ນຈາກຕອນນີ້.