ປີຕໍ່ມາ RJ Pack ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການເຮັດວຽກ

- 2022-02-15-

RJ Pack ໄດ້ກັບມາຈາກວັນພັກປີໃຫມ່, ແລະພະນັກງານໄດ້ບັນຈຸອາລົມຂອງເຂົາເຈົ້າແລະກັບຄືນໄປເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເຄື່ອງຈັກກໍາລັງແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວສູງ. ໃນປີໃຫມ່, ພວກເຮົາຕ້ອງມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນເພື່ອຕອບສະຫນອງສິ່ງທ້າທາຍໃຫມ່ແລະພະຍາຍາມເພື່ອຄວາມສໍາເລັດຂອງທຸລະກິດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ.