RJ Pack ມີເທກໂນໂລຍີ IC3D

- 2021-11-09-

ເພື່ອສະແດງການອອກແບບຂອງລູກຄ້າໃຫ້ດີຂຶ້ນ, RJ Pack ມີເທກໂນໂລຍີ IC3D, ເຊິ່ງສາມາດປ່ຽນການອອກແບບກາຟິກຂອງລູກຄ້າໃຫ້ເປັນຮູບພາບ 3D ແຂງ, ດັ່ງນັ້ນການອອກແບບສາມາດນໍາສະເຫນີໄດ້ຕາມຄວາມເປັນຈິງ. ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຜະລິດຕະພັນຂອງຢືນໃສ່ຖົງກາເຟດ້ວຍວາວ: