ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງປັ່ນໄຟເພື່ອສະໜອງໄຟຟ້າໃນການຜະລິດ

- 2021-09-26-

​ເພື່ອ​ຫລຸດຜ່ອນ​ການ​ຊົມ​ໃຊ້​ໄຟຟ້າ, ປະຈຸ​ບັນ, ​ເຮົາ​ພວມ​ປະຕິບັດ​ການ​ຕັດ​ໄຟຟ້າ​ຢູ່. ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຜົນກະທົບຕໍ່ຕາຕະລາງການຜະລິດ, RJ ໄດ້ປ່ຽນການຜະລິດໃນຕອນກາງຄືນແລະພັກຜ່ອນໃນເວລາກາງເວັນ, ແລະຕິດຕັ້ງເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າເພື່ອສະຫນອງໄຟຟ້າໃນການຜະລິດ.