ກິດຈະກໍາການຄັດເລືອກພະນັກງານໃຫມ່ຂອງ RJ Pack

- 2021-07-22-

ອາທິດນີ້ພວກເຮົາໄດ້ຈັດການແຂ່ງຂັນຄັດເລືອກພະນັກງານໃໝ່ດີເດັ່ນ, ຄັດເລືອກເອົາພະນັກງານໃໝ່ດີເດັ່ນ 3 ຄົນໃນກິດຈະກຳນີ້, ເປັນການກະຕຸ້ນຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ, ຊຸກຍູ້ຈິດໃຈວິສາຫະກິດຂອງບໍລິສັດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນທັດສະນະທີ່ສະຫງ່າງາມຂອງພະນັກງານທີ່ດີເລີດ, ແລະວາງຕົວແບບແລະຕົວຢ່າງສໍາລັບພະນັກງານທັງຫມົດທີ່ຈະຮຽນຮູ້ຈາກ.