ການກວດສອບ BRC 2021 ຂອງ RJ Pack ໄດ້ສໍາເລັດໃນອາທິດນີ້

- 2021-06-05-

ການກວດສອບ BRC 2021 ຂອງ RJ Pack ໄດ້ສໍາເລັດໃນອາທິດນີ້, ການຜະລິດຂອງພວກເຮົາແມ່ນປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານແລະຂໍ້ກໍານົດທັງຫມົດຂອງລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພດ້ານອາຫານສາກົນ BRC, ຄວາມປອດໄພ, ທາງດ້ານກົດຫມາຍແລະຄຸນນະພາບສູງ.